MH


 Mentalbeskrivning av hund (MH)


  Söndag 10 april 2022

Kvällstävling

4 ekipage/ kväll

Skott förekommer 



 Onsdag och torsdag 18-19 maj 2022

Kvällstävling

4 ekipage/ kväll

Skott förekommer 


Ev träning sker på IPO planen dessa datum


Välkommen med din anmälan på SBK tävling


sbktavling.se/competitions/40771