Stug

Stugkommitén

Jan Tehagen

 

Sammankallande

 

jt@jyckarna.com

0708-69 11 10

Ingemar Bark

 

ingemar.bark@gmail.com

0722-10 14 66

Claes Perslöf

 

070-960 64 44

Lars Olsson

 

070-249 02 13

Nils Aronsson

 

070-833 81 30